Úvod – na stránke pracujeme

Vitajte na stránke Kosihovce, krásnej obce na južnej časti Slovenska!

COVID-19 Uznesenie vlády

Sčítanie obyvateľov domov a bytov

https://www.scitanie.sk/Všetky informácie k opatreniam COVID19:

Aktuality:Uverejnené: 30.07.2019


Fond na podporu umenia podporil nákup kníh

Obecná knižnica v Kosihovciach získala v roku 2018 prostredníctvom projektu
„Akvizícia Obecnej knižnice Kosihovce“
finančné prostriedky na nákup novej literatúry.

Doplnenie knižničného fondu z verejných prostriedkov
podporil Fondu na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.
www.fpu.skna web stránke pracujeme…

Preklad