Obnova miestnych komunikácií a chodník v obci Kosihovce

Preklad