Povinné zverejňovanie 2021-2023

(uverejnené 22.02.2023)

Kúpna Zmluva – Igor Fabian

(uverejnené 16.11.2022)

Rozhodnutie – Mikona – zber kovových odpadov

(uverejnené 31.08.2022)

Zmluva ORANGE – Internet

Dohoda ORANGE

Dodatok ORANGE – paušál

Nájomná zmluva – Sárköziová

(uverejnené 15.08.2022)

Zmluva ORANGE – 4G

Zmluva o príspevku – COOP

(uverejnené 13.07.2022)

Mandátna zmluva – Pucko

(uverejnené 23.06.2022)

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

Darovacia zmluva – LOGI 707

Nájomná zmluva – Kováčová

Nájomná zmluva – Cibuľa

(uverejnené 05.05.2022)

Zmluva – odborná prax

(uverejnené 04.05.2022)

Zmluva – Dotácia – BBSK

(uverejnené 28.04.2022)

Dodatok – SVOMA

(uverejnené 08.04.2022)

Ročný výkaz o komunálnom odpade 2021

(uverejnené 24.03.2022)

Zmluva – Elemont

Dodatok – Mikona

(uverejnené 7.01.2022)

Zmluva – Orange

(uverejnené 6.12.2021)

Zmluva – Poľnohospodárske družstvo Kosihovce

(uverejnené 3.12.2021)

Návrhu rozpočtu na rok 2022

Určenie orgánu ochrany prírody a krajiny

(uverejnené 4.11.2021)

Určenie orgánu ochrany prírody a krajiny

(uverejnené 29.10.2021)

Dodatok – Kúpna zmluva – Elena Barjaková

(uverejnené 11.10.2021)

Zmluva – Dotácia – CZ ECAV na Slovensku Príbelce

Dodatok – D.E.A. AUDIT .sr.o.

(uverejnené 24.9.2021)

Dodatok – SVOMA – Prestavba materskej školy

(uverejnené 21.9.2021)

Dodatok – Implementačná agentúra Ministerstva PSVR

(uverejnené 31.8.2021)

Kúpna Zmluva – pozemok – Barjaková

(uverejnené 28.7.2021)

Mandátna Zmluva – BVT STAV – Prestavba materskej školy

(uverejnené 21.6.2021)

Zmluva – SVOMA – Prestavba materskej školy

(uverejnené 16.6.2021)

Dodatok k zmluve SPP


(uverejnené 11.6.2021)

Uznesenia 01/2021


(uverejnené 3.6.2021)

Záverečný účet obce Kosihovce za rok 2020 – návrh


(uverejnené 26.4.2021)

Zmluva o poskytovanie služieb a Licenčná zmluba


(uverejnené 12.4.2021)

Dohoda o ukončenie Mandátnej zmluvy


(uverejnené 26.1.2021)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva RECOBAL


(uverejnené 19.1.2021)

Dodatok – Zmluva – Regionálne centrum Slobody zvierat


(uverejnené 22.3.2021)

(uverejnené 26.1.2021)

Preklad