Povinné zverejňovanie 2021

(uverejnené 11.10.2021)

Zmluva – Dotácia – CZ ECAV na Slovensku Príbelce

Dodatok – D.E.A. AUDIT .sr.o.

(uverejnené 24.9.2021)

Dodatok – SVOMA – Prestavba materskej školy

(uverejnené 21.9.2021)

Dodatok – Implementačná agentúra Ministerstva PSVR

(uverejnené 31.8.2021)

Kúpna Zmluva – pozemok – Barjaková

(uverejnené 28.7.2021)

Mandátna Zmluva – BVT STAV – Prestavba materskej školy

(uverejnené 21.6.2021)

Zmluva – SVOMA – Prestavba materskej školy

(uverejnené 16.6.2021)

Dodatok k zmluve SPP


(uverejnené 3.6.2021)

Záverečný účet obce Kosihovce za rok 2020 – návrh


(uverejnené 26.4.2021)

Zmluva o poskytovanie služieb a Licenčná zmluba


(uverejnené 12.4.2021)

Dohoda o ukončenie Mandátnej zmluvy


(uverejnené 26.1.2021)

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluva RECOBAL


(uverejnené 19.1.2021)

Dodatok – Zmluva – Regionálne centrum Slobody zvierat


(uverejnené 22.3.2021)

(uverejnené 26.1.2021)

Preklad