Opatrenia – COVID 19

Oznámenie – Minister školstva


Odpoveď k Žiadosti o pokračovanie aktivačných prác.


Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SK pri ohrození verejného zdravia


Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19


Pomoc sebe a druhým


Osoby s vyšším rizikom ochorenia


10 odporúčaní pri COVID-19


Čo robiť, ak ste chorýDôležité informácie pre občanov a podnikateľov
platne od pondelka 16.3.2020


Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020
Oznámenia Ministerstvo vnútra a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

ZÁKAZ všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

Občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu musia podstúpiť 14-dennú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.Usmernenie hlavného hygienika SR karantena 09.03.2020


Rozhodnutie verejná vyhláška_izolácia v domácom prostredíÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom KrtíšiStredoslovenká vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Preklad