Autor: ADMIN

Adventný čas

Galéria fotiek z našej obce

Striešku nad Betlehemom zhotovil náš miestny obyvateľ, Albert Kukučka, za čo mu vedenie obce veľmi pekne ďakuje.

NÍZKOPRAHOVÉ MOBILNÉ OČKOVANIE PROTI COVID-19 – OZNAM

Intervenčný tím Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (IT MZSR) v spolupráci so Záchrannou zdravotnou službou SR (ZZS SR), príspevkovou organizáciou Zdravé regióny (ZR), mimovládnymi organizáciami a samosprávami organizuje

NÍZKOPRAHOVÉ MOBILNÉ OČKOVANIE PROTI COVID-19

Očkovanie sa uskutoční dňa 03.12.2021, od 10:00 – do 13:00 hod.

na adrese Biokúpalisko Krtko, A.H. Škultetyho 1169, Veľký Krtíš. Očkovacie miesto bude pri hlavnom vchode Biokúpaliska.

Kto sa môže prísť očkovať?

  • osoby, ktoré boli dňa 02.11.2021 očkované prvou dávkou vakcíny Pfizer,
  • osoby, ktoré majú záujem o I., II. a III. dávku vakcíny Pfizer alebo o očkovanie jednodávkovou vakcínou Johnson and Johnson
  • a neregistrované osoby s registráciou na mieste do vyčerpania zásob dávok očkovacej látky.

Registrovať sa na očkovanie môžete do 22.11.2021 na telefónnom čísle 0915 889 796.

Vykurovanie – informácie pre občanov

Vážení občania,

s príchodom chladného počasia sa začína vykurovacie obdobie a s ním aj zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Počas tohto obdobia hasiči už tradične evidujú zvýšený počet výjazdov k požiarom rodinných domov.

Preto je potrebné aby ste dbali na to, že komín, na ktorý je pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom do 50 kW musí byť pravidelne čistený a kontrolovaný v nasledovných lehotách :

a) raz za 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo
spotrebiče na kvapalné palivá
b) raz za 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky
c) raz za 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou

Ak je na komín pripojený spotrebič s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW a ide o spotrebič na plyn, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 6 mesiacov, a ak ide o spotrebič na tuhé palivo, kontrola a čistenie komína sa vykonáva raz za 2 mesiace.

Pravidelnú kontrolu a čistenie komínového telesa môže vykonávať užívateľ rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujúcimi nástrojmi, prístrojmi a zariadeniam alebo ju môže vykonávať prostredníctvom osoby odborne spôsobilej, kominár alebo revízny technik komínov.

NEZABUDNITE !
Čistenie a kontrola komína je povinnosťou každého občana a ak to
nezvládnete sami nechajte to na odborníka – kominára

MOBILNÉ OČKOVANIE PROTI COVID-19 – POZOR ZMENA!

Príspevková organizácia Zdravé regióny v spolupráci s Obecným úradom Kosihovce organizuje

NÍZKOPRAHOVÉ MOBILNÉ OČKOVANIE PROTI COVID-19

Očkovanie sa uskutoční dňa 29.10.2021

od 11.00 h. do 12.00 h.

v areáli Parku kultúry a oddychu Kosihovce

Kto sa môže prísť očkovať?

  • Osoby, ktoré boli očkované prvou dávkou Pfizer,
  • Osoby, ktoré majú záujem o prvú dávku Pfizer alebo o očkovanie jednodávkovou vakcínou Johnson and Johnson
  • Neregistrované osoby s registráciou na mieste do vyčerpania zásob dávok očkovacej látky.

Na očkovaní bude prítomný lekár, s ktorým bude možné sa poradiť a konzultovať zdravotný stav. Po očkovaní bude zabezpečené poradenstvo a možnosť kontaktovať lekára na telefóne.

Prihlásiť sa môžete do 15.10.2021 na telefónnych číslach:

  • Obecný úrad Kosihovce: 0950 681 747, 0915 587 822
  • TSP/TP: 0915 837 332
  • Klára Kováčová: 0903 259 681
Preklad