Nezaradené

POZOR! Jarné vypaľovanie

Vážení občania !

Jarné slnečné počasie zvádza hlavne záhradkárov k zvýšenej aktivite spojenej s upratovaním svojich pozemkov. Žiaľ, mnohí si odstraňovanie suchých trávnatých a krovinatých porastov uľahčujú vypaľovaním čistených plôch.

Z uvedeného dôvodu chceme upozorniť občanov na dodržiavanie zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba nesmie :
– Vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu.

Pri porušení uvedených ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi sa voči fyzickým osobám bude postupovať podľa § 61 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a to uložením pokuty pre fyzickú osobu až do výšky 331 €.

Naším spoločným cieľom je dodržať uvedené právne predpisy o ochrane pred požiarmi a tým chrániť zdravie našich spoluobčanov, ich majetky a prírodu okolo nás.

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Dňa 8. júna 2024, v sobotu sa budú konať voľby do Európskeho parlamentu.

Ponuka práce

POZOR! Došlo k zmene termínu výberového konania, namiesto 15.2. 2024 bude 21.2.2024 o 9:30 hodine.

VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY (2024)

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. voľby prezidenta Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu 23. marca 2024 a termín prípadného druhého kola volieb na sobotu 6. apríla 2024.

Preklad