Opatrenia – COVID 19


Uznesenie vlády číslo 587 – vyhlásenie núdzového stavu


Verejná vyhláška – Rozhodnutie 24.9.2020
Zmena opatrenia hranice 48-hodin.pdf


19_05_2020_final_opatrenia_ruska.pdf


navrh_opatrenie_UVZ_SR_prevadzky_3_faza_01.pdf


Rozšírenie NÚDZOVÝ STAV
Uznesenie 207 2020 ( 07.04.2020)


Opatrenie štátna karanténa


OPERATÍVNE POKYNY pre OKRESNÉ ÚRADY


OPERATÍVNE POKYNY pre OKRESNÉ ÚRADY


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia


Oznámenie – Minister školstva


Odpoveď k Žiadosti o pokračovanie aktivačných prác.


Usmernenie
hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti
s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2


Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SK pri ohrození verejného zdravia


Čo robiť a nerobiť v karanténe v súvislosti s ochorením COVID-19


Pomoc sebe a druhým


Osoby s vyšším rizikom ochorenia


10 odporúčaní pri COVID-19


Čo robiť, ak ste chorýDôležité informácie pre občanov a podnikateľov
platne od pondelka 16.3.2020


Súhrn opatrení prijatých po krízovom štábe 12. marca 2020
Oznámenia Ministerstvo vnútra a Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

ZÁKAZ všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy.
Termín: od 10.03.2020 do 23.03.2020

Občania SR vracajúci sa z Talianska, Číny, Južnej Kórey a Iránu musia podstúpiť 14-dennú karanténu vrátane rodinných príslušníkov, ktorí s nimi žijú v jednej domácnosti.Usmernenie hlavného hygienika SR karantena 09.03.2020


Rozhodnutie verejná vyhláška_izolácia v domácom prostredíÚrad práce, sociálnych vecí a rodiny vo Veľkom KrtíšiStredoslovenká vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Preklad