Oznámenie o začatí prevádzky diaľkovej autobusovej linky VK-BA

Preklad