Povinné zverejňovanie 2020

(uverejnené 15.12.2020)

Dodatok č.1 – VZN 02/2019


(uverejnené 19.11.2020)

Zmluva – Regionálne centrum Slobody zvierat

(uverejnené 28.9.2020)

Kúpna Zmluva – Ing. Pavel Tomaškin


(uverejnené 31.7.2020)


(uverejnené 31.7.2020)


(uverejnené 31.7.2020)


(uverejnené 31.7.2020)


Objednávky (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019):

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/08/OBJ-2014.pdf

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/08/OBJ-2015.pdf

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/08/OBJ-2016.pdf

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/08/OBJ-2017.pdf

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/08/OBJ-2018.pdf

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/08/OBJ-2019.pdf


VZN 2013


VZN 2015


VZN 2016


VZN 2017


VZN 2018


VZN 2019


( Dátum zverejnenia 05.05.2020)

Výročná správa


verečný účet obce Kosihovce za rok 2019


( Dátum zverejnenia 29.04.2020) – povinné prílohy sú k nahliadnutiu na obecnom úrade.

Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára


Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru


Zmluva BB PREVENT+


Voľby NR SR 2020 – Výsledky


(uverejnené 27.2.2020)(uverejnené 26.2.2020)


(uverejnené 9.1.2020)


(uverejnené 9.1.2020)


Preklad