Povinné zverejňovanie 2018 – 2019

Zmluva o dielo – AGGER – ihrisko (uverejnené 25.11.2019 )

Zmluva o dielo – PDF verzia na stiahnutie

Verejná Výzva – Výzva na predkladanie ponúk Kosihovce ihrisko (uverejnené 20.10.2019 )

Výzva na predkladanie ponúk_Kosihovce_ihrisko – PDF verzia na stiahnutie


Verejná Výzva – Výzva na predkladanie ponúk Kosihovce ihrisko (uverejnené 13.08.2018 )

Výzva na predkladanie ponúk_Kosihovce_ihrisko – PDF verzia na stiahnutie


Uverejnené 21.08.2018


Verejná Výzva – dokumenty na stiahnutie (uverejnené 17.11.2017 )

Opis Zákazky

Výzva

Ďalšie dokumenty na stiahnutie:

Vyzva na predlozenie ponuky Kosihovce

Vykaz vymer

Priloha – navrh na plnenie Kosihovce

Priloha – cestne vyhlasenieKúpna Zmluva – (uverejnené 03.08.2018 )


(uverejnené 19.09.2018 )

Vyhlásenie kandidatúry pre voľby starostu obce a poslancov Obecného zastupiteľstva konané dňa 10. novembra 2018.

Vyhlásenie kandidatúry 2018 – starosta

Vyhlásenie kandidatúry 2018 – poslanec


(uverejnené 22.10.2018 )


(uverejnené 26.10.2018 )


(uverejnené 29.10.2018 )


(uverejnené 03.11.2018)

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/08/Skosihovces20082607330-2.pdf


(uverejnené 12.11.2018)


(uverejnené 13.11.2018)


(uverejnené 14.11.2018)


(uverejnené 14.11.2018)


(uverejnené 19.11.2018)


(uverejnené 26.11.2018)


(uverejnené 01.12.2018)


(uverejnené 11.12.2018)


(uverejnené 29.1.2019)


(uverejnené 8.2.2019)


(uverejnené 13.2.2019)


(uverejnené 13.2.2019)


(uverejnené 21.2.2019)


(uverejnené 19.3.2019)


(uverejnené 4.4.2019)


(uverejnené 8.4.2019)


(uverejnené 8.4.2019)


(uverejnené 8.4.2019)

Zmluva MOPS

https://kosihovce.eu/wp-content/uploads/2020/01/Zmluva-MOPS.pdf


(uverejnené 05.06.2019)


(uverejnené 01.12.2017)


(uverejnené 21.06.2019)


(uverjnené 25.06.2019)


(uverjnené 13.8.2019)


(uverejnené 22.8.2019 )


(uverejnené 6.9.2019)


(uverjenené 6.9.2019)


(uverejnené 02.10.2019)

Zmluva o dielo


(uverejnené 20.10.2019)

Kúpna zmluva


(uverejnené 18.12.2019)


(uverjenené 20.12.2019)

(uverejnené 9.1.2020)

Preklad