Tlačivá

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb pre rok 2024

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb pre rok 2023

Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad fyzických osôb pre rok 2022

Potvrdenie o zamestnaní

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

Prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Návrh na zrušenie záznamu o trvalom pobyte

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte

Návrh na zrušenie záznamu o prechodnom pobyte na návrh vlastníka

Preklad